Konference Dítě v centru pozornosti (pořádaná Raabe) – panelová diskuze