Jak mě anděl vzal za ruku a provedl učitelským nebem, a čert peklem…