Jak mě anděl vzal za ruku a provedl učitelským nebem, a čert peklem…

Jak mě anděl vzal za ruku a provedl učitelským nebem, a čert peklem…

<a href=”https://www.rodicevitani.cz/co-si-mysli/robert-capek-jak-me-andel-vzal-za-ruku-a-provedl-ucitelskym-nebem-a-cert-peklem/”>Malý text o mém novoročním snu v Rodiče vítáni</a>