CV

Moje první pedagogická profese se datuje od roku 1992, kdy jsem pracoval jako učitel ve Zvláštní internátní škole v Chudeřicích. Později jsem nastoupil jako vychovatel v Domově mládeže při SOU Hudební nástroje HK a později na SOU Březhrad (1992 – 1993). Následně jsem pracoval jako učitel na ZŠ B. Němcové v Jaroměři (1993 – 2002) a v roce 2000 i na katedře pedagogiky a psychologie (Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta) jako asistent (později odborný asistent). Vyučoval jsem zde pedagogické předměty, například Didaktiku, Dramatickou výchovu nebo Teorii výchovy. Během své činnosti na pedagogické fakultě jsem postupně přijal i úvazky jako učitel na ZŠ v Hořicích, později i na SOU obchodní a na Hotelové škole v Třebechovicích. Od roku 2006 jsem přešel na jinou fakultu UHK (Fakultu informatiky a managementu), kde jsem pracoval na katedře managementu jako vyučující psychologických předmětů a sociologie až do roku 2017. Lze tedy konstatovat, že moje 24 letá učitelská historie obsahuje všechny typy škol – od zvláštní, přes základní, střední až po vysokou školu.

V současné době pracuji jako školní psycholog na ZŠ v Miroslavi, ZŠ Morkovice a ZŠ Zruč nad Sázavou. Zde kromě obvyklé činnosti působím  i jako didaktický mentor: učím ve třídách ukázkové hodiny a pracuji s pedagogy na zkvalitnění jejich výuky. Krátkou grantovou zastávku v této pozici jsem měl i na SŠ a VOŠ v Bystřici nad Pernštejnem.

Důležitou součástí mé činnosti je postgraduální vzdělávání, zejména pedagogických pracovníků. Od roku 2000 lektoruji semináře pro sborovny základních a středních škol a vzdělávací instituce. Zabývám se pedagogicko – psychologickými tématy, jako jsou Alternativní výukové metody, Třídní klima, Hodnocení a sebehodnocení žáků, Odměny a tresty ve školní praxi, Vedení třídní schůzky a rozhovor s rodičem a další. Za školní rok lektoruji desítky seminářů a školení, ke kterým často vytvářím i metodické materiály a učební texty. Pro učitele realizuji i webináře a píšu knihy

K mé výuce a lektorské činnosti patří i další odborné aktivity : účast na edukačních projektech, expertní činnost pro ČŠI, práce pro neziskové organizace v oblasti prevence rizikového chování, oponentura a hodnocení grantů apod.

Mé odborné studium: 
Sociální pedagogika, specializace VMV . Vysoká škola pedagogická Hradec Králové (Bc., 1995);

Vychovatelství se zaměřením na TV. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta (Mgr., 1997);

Školský management a výchovné poradenství. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta (Bc., 2001);

Rodinná výchova. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta (2001);

Psychologie – sociologie. Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií (2000-2002);

Pedagogika, doktorské studium. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta (Ph.D., 2006);

Pedagogická psychologie, doktorské studium. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, katedra školní a pedagogické psychologie, (Ph.D., 2009).

 

Úspěšně jsem realizoval jako řešitel několik grantů MŠMT, FRVŠ i jiných. Na pozici lektora, vedoucího lektora nebo vedoucího projektu jsem se podílel na řešení evropských grantů OPRLZ a OPVK.

V současnosti pracuji také jako lektor pro Business Institut a Cambridge Business School v Praze.